česky / english

2nd Department of Internal Medicine-Gastroenterology, Charles University Faculty of Medicine and University Hospital Hradec Králové

 
Search   Skip Navigation LinksContacts

Management:

 • prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
  Head of Clinic
  E-mail: marcela.kopacova@fnhk.cz Phone: +420 495 834 243
 • MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
  Deputy head of Clinic - for health care
  E-mail: tomas.douda@fnhk.cz Phone: +420 495 833 818
 • prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA
  Deputy head of Clinic - for research
  E-mail: bures@lfhk.cuni.cz Phone: +420 495 834 240
 • prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
  Deputy head of Clinic - for development, Head of Division Gastroenterology
  E-mail: rejchrt@lfhk.cuni.cz Phone: +420 495 833 818
 • doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
  Deputy head of Clinic - for education
  E-mail: ilja.tacheci@fnhk.cz Phone: +420 495 834 240
 • doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.
  Head of Division Rheumatology
  E-mail: petr.bradna@fnhk.cz Phone: +420 495 834 240
 • Květoslava Hametová Vašíčková
  Head Nurse of Clinic
  E-mail: kvetoslava.vasickova@fnhk.cz Phone: +420 495 832 364
 • Vladimíra Hažová
  Head Secretary
  E-mail: vladimira.hazova@fnhk.cz Phone: +420 495 834 240

EMERITUS PROFESSORS:

Staff:

Researchers:

Charge nurses:

 • Hana Klusáková
  Head Nurse of Digestive Endoscopy
  E-mail: hana.klusakova@fnhk.cz Phone: + 420 495 832 708
 • Ivana Ponikelská
  Head Nurse of Department D
  E-mail: ponikelska@fnhk.cz Phone: +420 495 833 727
e-mail: info@kcvl.cz                            Správce obsahu: MUDr.Ilja Tachecí                                Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare