česky / english

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 
Vyhledat   Skip Navigation LinksKontakty > prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, Dr.Sc.

Seznam publikací:

 • Hrnčíř Zb., Drahošová M.,Soukup T., Tomš J: Imunoglobulinové volné lehké řetězce v séru jako biomarker aktivity u systémového lupus erytematodes.

Čes. Revmatologie 2013;21:4-10.

Podporováno projektem Univerzity Karlovy PRVOUK P37-08

 

 • Hrnčíř Zb.: Horečka nejasného původu a revmatická onemocnění.

Rheumatologia 2013;27:59-64.

Podporováno projektem Univerzity Karlovy PRVOUK P37-08.

 

 • Hrnčíř Zb.: Imunoglobulinové volné lehké řetězce u revmatických chorob.

Rheumatologia 2012;26:57-62.

 

 • Hrnčíř Zb.: Fibromyalgie in: Bolest ( Monografie algeziologie)

Hlavní editor R. Rokyta, naklad. TIGIS, vyd. 2., Praha, 2012, s. 561-567.

ISBN 978-80-87323-02-1

 

 • Hrnčíř Zb., Laco J., Slezák R., Rencová E., Drahošová M., Brtková J.: Mikuliczova choroba s jednostranným exoftalmem – onemocnění se vztahem k IgG4.

Čes. Revmatolog. 2011;19:125-130.

  

 • Hrnčíř Zb., Laco J.Klinický význam nemoci spojené s imunoglobuliny IgG4.

Čas. lék. čes. 2011;150:438-441.

 

 • Horáková L., Pudil R., Hrnčíř Zb.,Vižďa J.: Cyrdiomyopathy as one of the less frequent manifestations of Takayasuś arthritis.

ACTA MEDICA ( Hradec Králové) 2011;54(4): 167-169.

 

 • Zavada J., Pesickova S., Rysava R., Olejárova M., Horák P., Hrnčíř Zb., Rychlík J., Šavrda M., Vítová J., Lukáč J., Rovenský J., Tegzova D., B“ohmova J., Zadrazil J., Hána J., Dostál C., Tesař V.:Cyclosporine A or intravenous cyclophophamide for lupus nephritis: the Cyclofa – Lune study.

Lupus 2010;19 ( 11) : 1281-1289.

Podporováno projektem IGA MZ ČR 8444-3 a MZO 00023728.

 

 • Hrnčíř Zb, Drahošová M., Bradna P., Soukup T., Tomš J.: Jaccoudova artropatie u systémového lupus erythematodes.

Čes. Revmatol 2010;18:68-72.

 

 • Zacharovský R., Vojáček J., Dominik J., Steiner I., Hrnčíř Zb.: Náhrada aortální chlopně a vzestupné aorty u pacienta s Takayasuovou arteritidou.

Rozhl. Chir. 2009;88:493-496.

 

 • Hrnčíř Zb., Tomš J. : Vaskulární endotelový růstový faktor u zánětlivých revmatických nemocí.

Čes. Revmatol. 2009;17:168-172.

 

 • Hrnčíř Zb.: Renesance tramadolu u revmatických onemocnění.

Rheumatologia 2009;23:13-17.

 

 • Tichý M., Maisnar V., Hrnčíř Zb., Vávrová J., Palička V.: Kryoglobuliny v souboru 3392 monoklonálních imunoglobulinů.

Klin. Biochem. Metab. 2009;17:77- 78.

 

 • Hrnčíř Zb., Herout V., Podhola P: Cyklosporin A versus Cyklofosfamid u proliferativní luxusové nefritidy: přínos regionálního centra k multicentrické, otevřené, randomizované a kontrolované studii CYCLOFA – LUNE.

Rheumatologia 2008;22:43-48.

Podporováno grantem IGA MZ ČR NR 8444-3.

e-mail: info@kcvl.cz                            Správce obsahu: MUDr.Ilja Tachecí                                Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare