česky / english

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 
Vyhledat   Skip Navigation LinksEndoskopie

Pracoviště digestivní endoskopie (VIDEO) bylo vybudováno v roce 2004 a svou koncepcí i technickým vybavením patří mezi nejmodernější v České republice. Ročně se zde provádí téměř 8000 výkonů. Endoskopické pracoviště zajišťuje všechny základní metody digestivní endoskopie (gastroskopie, koloskopie, enteroskopie, ERCP) a všechny metody terapeutické (endoskopická léčba krvácení s využitím všech modalit, polypektomie, endoskopické slizniční resekce, drenážní výkony, dilatace, zavádění stentů). Pracoviště dále provádí abdominální ultrasonografii (včetně cílených a necílených biopsií jater a biopsií ložiskového postižení v abdominální oblasti), lineární a radiální endoskopickou ultrasonografii a choledochoskopii. Endoskopické pracoviště také poskytuje komplexní léčbu choledocholitiázy (mechanická a elektrohydraulická litotripse; ESWL ve spolupráci s Urologickou klinikou LF UK a FN), zavádí perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) a provádí endoskoskopickou léčbu hemoroidů. Jedním z nosných programů je komplexní diagnostika a terapie chorob tenkého střeva. Pracoviště provádí všechna endoskopická vyšetření tenkého střeva: push-enteroskopii, intraoperační enteroskopii (ve spolupráci s Chirurgickou klinikou LF UK a FN), kapslovou endoskopii a dvojbalonovou enteroskopii, kterou zavedlo jako první pracoviště V ČR.

Pracoviště digestivní endoskopie má všechny moderní diagnostické technologie, jakými jsou endoskopy se zoomem a s vysokým rozlišením, a dále přístroje s elektronickým zpracováním obrazu s využitím optických filtrů (narrow band imaging, FICE – Fuji Intelligent Color Enhancement). Na počátku roku 2007 byla na pracovišti uvedena do provozu konfokální laserová endomikroskopie. Endoskopické pracoviště je v celostátním měřítku průkopníkem „Zásad bezpečné digestivní endoskopie“ (analogické správné klinické praxi). 

Nosným klinickým i výzkumným programem hepatologie je portální hypertenze. Ve spolupráci s Radiologickou klinikou pracoviště zajišťuje transjugulární portosystémové spojky (TIPS) a komplexní péči o pacienty po zavedení TIPS. Tento program je v rámci České republiky výjimečný nejen svým trváním (první TIPS v ČR zavedli prof. Krajina a prof. Hůlek již v roce 1992), ale i nejrozsáhlejšími zkušenostmi.

V rámci neinvazivní gastroenterologické diagnostiky jsou prováděny pH-metrie, jícnová impedance, elektrogastrografie, jícnové a anální manometrie, anorektální biofeedback (biologická zpětná vazba), funkční jaterní testy (využívající především indiocyaninovou zeleň) a indirektní energometrie (kalorimetrie). Specializované poradny zajišťují také úplnou domácí enterální výživu (především u pacientů s Crohnovou chorobou). Důležitou součástí funkční diagnostiky jsou dechové testy. Pracoviště provádí jak dechové testy s využitím přirozených neradioaktivních izotopů uhlíku, tak i dechové testy založené na stanovení vodíku a metanu ve vydechovaném vzduchu (oboje ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN). 

VIDEO ENDOSKOPIE

FOTOGALERIE - Endoskopie

endocekarna.jpg endo01.jpg

čekárna

dospávací místnost

   
Gastroskop ERCP01.jpg

endoskopická RTG vyšetřovna

endoskopická RTG vyšetřovna

   
DBE.jpg

dvojbalonová enteroskopie

intraoperační enteroskopie

   

mezinárodní endoskopický workshop

endoskopický simulátor

e-mail: info@kcvl.cz                            Správce obsahu: MUDr.Ilja Tachecí                                Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare