česky / english

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 
Vyhledat   Skip Navigation LinksEndoskopie

Pracoviště digestivní endoskopie (VIDEO) bylo vybudováno v roce 2004 a svou koncepcí i technickým vybavením patří mezi nejmodernější v České republice. Ročně se zde provádí téměř 8000 výkonů. Endoskopické pracoviště zajišťuje všechny základní metody digestivní endoskopie (gastroskopie, koloskopie, enteroskopie, ERCP) a všechny metody terapeutické (endoskopická léčba krvácení s využitím všech modalit, polypektomie, endoskopické slizniční resekce, drenážní výkony, dilatace, zavádění stentů). Pracoviště dále provádí abdominální ultrasonografii (včetně cílených a necílených biopsií jater a biopsií ložiskového postižení v abdominální oblasti), lineární a radiální endoskopickou ultrasonografii a choledochoskopii. Endoskopické pracoviště také poskytuje komplexní léčbu choledocholitiázy (mechanická a elektrohydraulická litotripse; ESWL ve spolupráci s Urologickou klinikou LF UK a FN), zavádí perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) a provádí endoskoskopickou léčbu hemoroidů. Jedním z nosných programů je komplexní diagnostika a terapie chorob tenkého střeva. Pracoviště provádí všechna endoskopická vyšetření tenkého střeva: push-enteroskopii, intraoperační enteroskopii (ve spolupráci s Chirurgickou klinikou LF UK a FN), kapslovou endoskopii, dvojbalonovou enteroskopii, kterou zavedlo jako první pracoviště V ČR a motorizovanou spirální enteroskopii.

Pracoviště digestivní endoskopie má všechny moderní diagnostické technologie, jakými jsou endoskopy se zoomem a s vysokým rozlišením, a dále přístroje s elektronickým zpracováním obrazu s využitím optických filtrů (narrow band imaging, FICE – Fuji Intelligent Color Enhancement). Na počátku roku 2007 byla na pracovišti uvedena do provozu konfokální laserová endomikroskopie. Endoskopické pracoviště je v celostátním měřítku průkopníkem „Zásad bezpečné digestivní endoskopie“ (analogické správné klinické praxi). 

Nosným klinickým i výzkumným programem hepatologie je portální hypertenze. Ve spolupráci s Radiologickou klinikou pracoviště zajišťuje transjugulární portosystémové spojky (TIPS) a komplexní péči o pacienty po zavedení TIPS. Tento program je v rámci České republiky výjimečný nejen svým trváním (první TIPS v ČR zavedli prof. Krajina a prof. Hůlek již v roce 1992), ale i nejrozsáhlejšími zkušenostmi.

V rámci neinvazivní gastroenterologické diagnostiky jsou prováděny pH-metrie, jícnová impedance, elektrogastrografie, jícnové a anální manometrie, indirektní energometrie (kalorimetrie). Specializované poradny zajišťují také úplnou domácí enterální výživu (především u pacientů s Crohnovou chorobou). Důležitou součástí funkční diagnostiky jsou dechové testy. Pracoviště provádí jak dechové testy s využitím přirozených neradioaktivních izotopů uhlíku, tak i dechové testy založené na stanovení vodíku a metanu ve vydechovaném vzduchu (oboje ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN). 

VIDEO ENDOSKOPIE

FOTOGALERIE - Endoskopie

endocekarna.jpg endo01.jpg

Čekárna

Dospávací místnost

Gastroskop ERCP01.jpg

Endoskopická RTG vyšetřovna

Endoskopická RTG vyšetřovna

DBE.jpg

Dvojbalonová enteroskopie

Intraoperační enteroskopie

Endoskopický workshop

ESD workshop 2022

Hradecké gastroenterologické dny 2022

Endoskopický workshop 2022

e-mail: info@kcvl.cz                            Správce obsahu: MUDr.Ilja Tachecí                                Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare