česky / english

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 
Vyhledat   Skip Navigation LinksKontakty > doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.

Funkce:

 • vedoucí lékař lůžkového oddělení E. 

Specializace a oblasti zájmu:

 • vnitřní lékařství, revmatologie
 • systémová sklerodermie
 • farmakogenetika léků v revmatologii

E-mail: tomas.soukup@fnhk.cz

Telefon: +420 495 834 240

Pregraduální vzdělání:

 •  1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, všeobecné lékařství: promoce 1996

Postgraduální vzdělání:

 • atestace z vnitřního lékařství I.stupně: 1998
 • nástavbová atestace z revmatologie: 2003
 • 2005 - ukončení doktorského studia na LFUK v Hradci Králové, titul Ph.D. 
 • 2018 - jmenován docentem  

Zaměstnání:

 • 1996 - 2004: sekundární lékař, II. Interní klinika LF UK a FN v Hradci Králové
 • 2004 - dosud: vedoucí lékař, II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
 • 2003 - dosud: odborný asistent LF UK v Hradci Králové

Členství v odborných společnostech:

 •  Česká revmatologická společnost
 • pracovní skupina pro systémovou sklerodermii České revmatologické společnosti
 • člen EUSTAR teamu při EULAR

 Odborné kursy, stáže:

 • 2001 Postgraduate Course of Rheumatology EULAR, Nice, France 

Zájmy:

 • člen bigbeatové kapely - baskytara
 • rekreačně lyžování, cyklistika
e-mail: info@kcvl.cz                            Správce obsahu: MUDr.Ilja Tachecí                                Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare