česky / english

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 
Vyhledat   Skip Navigation LinksKontakty > doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

 

Funkce:

 • odborný lékař
 • vedoucí subkatedry revmatologie katedry interních oborů UK Praha, LF Hradec Králové
 • vedoucí revmatologické skupiny
 • vedoucí lékař centra pro biologickou léčbu v revmatologii

Specializace a oblasti zájmu:

 • revmatologie
 • časná diagnoza a terapie revmatických chorob
 • léčba akutních stavů v revmatologii
 • diferenciální diagnostika systémových chorob pojiva

E-mail: petr.bradna@fnhk.cz

Telefon: +420 495 834 753

Pregraduální vzdělání:

 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradec Králové ,všeobecné lékařství: promoce 1975 

Postgraduální vzdělání:

 • 1979: atestace z vnitřního lékařství I stupně
 • 1983: atestace z vnitřního lékařství II. stupně
 • 1996: atestace z revmatologie
 • 1994: postgraduální studium, titul .CSc
 • 2009: habilitace - titul doc., Universita Komenského Bratislava

Zaměstnání:

 • 1975 - 1982: sekundární lékař, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • 1982 - 1986: odborný asistent, Lékařská fakulta UK Hradec Králové, II. katedra vnitřních oborů
 • 1986 - 1990: zástupce ředitele pro LPP, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • 1990 - 1993: vedoucí lékař ambulance, II. interní klinika FN
 • 1977 - dosud: revmatologická ordinace II. Interní gastroenterologická klinika
 • 1998 - 2000: odborný asistent II. katedry interních odborů LF
 • 1999 - 2000: vedoucí lékař lůžkového oddělení B II. interní kliniky FN
 • 1993 - 2012: zástupce přednosty pro LP, II. interní klinika FN Hradec Králové
 • 2001 - dosud: vedoucí Centra pro biologickou terapii revmatologických onemocnění 
 • 2003 - dosud: člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru revmatologie
 • 2005 - dosud: člen akreditační komise MZ pro obor revmatologie
 • 2006 - dosud: veducí subkatedry revmatologie katedry interních oborů, Uziversita Karlova, LF v Hradci Králové

Členství v odborných společnostech:

 • Česká revmatologická společnost

 Sport, zájmy:

 • příroda
 • vysokohorská turistika
e-mail: info@kcvl.cz                            Správce obsahu: MUDr.Ilja Tachecí                                Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare