česky / english

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 
Vyhledat   Skip Navigation LinksKontakty > prof. RNDr. Jaroslav Květina, Dr.Sc., Dr.h.c.

 

Funkce:

 • emeritní profesor

Specializace a oblasti zájmu:

 • farmakologie 

E-mail: jaroslav.kvetina@fnhk.cz

Telefon: +420 495 834 240

Pregraduální vzdělání:

 • 1941 - 1949: studium - reálné gymnázium, Praha - Michle
 • 1949 - 1953: vysokoškolské studium oboru farmacie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně; během studií studentská vědecká síla a pomocný asistent ve farmakologickém ústavu pražské Lékařské fakulty

Postgraduální vzdělání:

 • 1963: obhajoba kandidáta lékařských věd (téma disertace: Farmakologie pethidinu a jeho metabolitů během postiradiačního syndromu)
 • 1966: docentská habilitace (téma habilitační práce: Biotransformační aktivita jaterní tkáně během nemoci z ozáření)
 • 1969: doktorát přírodovědy na Komenského univerzitě v Bratislavě (disertace: K metabolismu diazepamu u různých species)
 • 1975:  obhajoba disertace doktora lékařských věd (téma: K problémům mezidruhově srovnávací a patologické farmakologie)
 • 1975: profesura z farmakologie a toxikologie (profesorské řízení na pražské LF UK)
 • 2000: doktorát "honoris causa" (udělen Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně)  

Zaměstnání:

 • 1955 - 1971: odborný  asistent (od roku 1966 docent, v letech 1969 - 1971 externí přednosta ) - katedra farmakologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 1966 - 1969: vědecký pracovník a "visiting professor" nejprve ve Farmakologickém ústavu „Mario Negri" v italském Miláně, později na Nihon univerzitě v japonském Tokiu
 • 1969: jeden z iniciátorů a tvůrců Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 1969 - 1990:  profesor a vedoucí katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (zároveň děkan fakulty)
 • 1980 - 1985: iniciátor vzniku nejprve biofarmaceutického oddělení při Ústavu experimentální medicíny ČSAV, v roce 1985 samostatného Ústavu experimentální biofarmacie (ÚEBF) ČSAV v Hradci Králové
 • 1985 - 1990: externí ředitel, 1990 - 2007  interní ředitel ÚEBF ČSAV (od roku 1994 změněn statut ÚEBF: společné vědecké pracoviště Akademie věd ČR a PRO.MED.CS Praha a.s.)
 • 1992 – dosud: externí profesor farmakologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně
 • 2000: čestný emeritní profesor Karlovy univerzity
 • 2005: zvolen členem České lékařské akademie
 • 2007 - dosud vědecký pracovník ÚEBF v Hradci Králové
 • 2011 - dosud: člen gastroenterologického týmu 2. interní kliniky FN v Hradci Králové

Výzkumné okruhy:

 • 1950 - 1953:  farmakodynamika chamazulenů
 • 1955 - 1966:  nemoc z ozáření a farmakologická reaktivita
 • 1966 - 1967:  farmakologie diseminace nádorových buněk
 • 1967 - 1969:  mezidruhově srovnávací biotransformace (prioritní lékové modely: benzodiazepinová anxiolytika)
 • 1969 - 1990:  srovnávací aspekty ve farmakokinetice (mezilátkové, mezidruhové, ontogenetické, patofyziologické) 
 • 1990 - dosud: farmakokineticko-farmakodynamické bioekvivalence, lékový targeting (ledviny, střevní stěna, hematoencefalická bariéra)

Publikace:

 • jako hlavní autor nebo spoluautor: přes 380 experimentálních prací
 • 3 monografie, 11 kapitol v monografiích, 16 učebnic, 15 kapitol v učebnicích, 3 patentová osvědčení
 • H index = 12 (2013)

Členství v odorných společnostech: 

Čestná členství:
 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP
 • Česká farmaceutická společnost ČLS JEP
 • Francouzská farmakologická společnost
 • Slovenská farmaceutická společnost
 • Čestný předseda České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP
 • Česká lékárnická komora
Členství: 
 • Výbor České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP (1992-2006 místopředseda)
 • Předseda České toxikologické sekce (1990 - 2011)
 • Vědecké rady Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, FaF Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
 • předseda oborové rady PGS – farmakologie a toxikologie VFU
e-mail: info@kcvl.cz                            Správce obsahu: MUDr.Ilja Tachecí                                Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare