česky / english

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 
Vyhledat   Skip Navigation LinksKontakty > doc. MUDr. TACHECÍ llja, Ph.D.

Funkce:

 • přednosta kliniky 
 • předseda výboru České gastroenterologické společnosti

Výzkum a publikační aktivita:

    Ilja Tacheci

     PubMed

Specializace a oblasti zájmu:

 • pokročilé techniky endoskopické slizniční resekce a submukosní disekce (EMR, ESD)
 • endoskopie ve třetím prostoru, perorální endoskopická myotomie (POEM), Z-POEM
 • experimentální endoskopie
 • diagnostika a léčba onemocnění tenkého střeva (dvojbalonová enteroskopie, kapslová endoskopie)
 • funkční gastroenterologická diagnostika
 • umělá inteligence v medicíně, e-learning,  

E-mail: tachecii@lfhk.cuni.cz

Telefon: +420 495 834 240

Pregraduální vzdělání:

 • Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství, promoce: 1999

Postgraduální vzdělání:

 • atestace z vnitřního lékařství, I. stupně: 2002
 • nástavbová atestace z gastroenterologie: 2006
 • doktorské studium na LF UK v Hradci Králové, obor vnitřní lékařství, titul PhD. 2010
 • docent v oboru vnitřní nemoci: 2018

Zaměstnání:

 • 1999 - 2012: II. interní klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
 • 2012 - 2021: zástupce přednostky II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové pro školství
 • 2021 - dosud: přednosta II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové

Členství v odborných společnostech:

 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP - předseda výboru
 • Sekce digestivní endoskopie - Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 • Společnost pro gastrointestinální onkologii ČSL JEP 
 • European Society of Gastrointestinal Endoscopy 
 • Americká společnost pro digestivní endoskopii (ASGE) - člen

Odborné kurzy, stáže:

 • 2004: Holland Digestive Disease Week and Advanced Postgraduate Course in Gastroenterology, Zwolle and Amsterdam, Nizozemí
 • 2008: Hôpital Erasme, Universite Libre de Bruxelles, Brusel, Belgie
 • 2009: Advanced Training Course on Videocapsule Endoscopy, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Facolta di Medicina e Chirurgia „A.Gemelli“, Řím, Itálie
 • 2011: International Endoscopic Submucosal Dissection Training, Cliniques Universitaires Saint Luc, Brusel, Belgie 
 • 2012: Endoscopic Submucosal Dissection Workshop, Medizinisches Kompetenzzentrum, Wendisch Rietz, SRN
 • 2014: Advanced Therapeutic Endoscopy: live porcine model hands-on EMR, RFA and ESD, Braga, Portugal
 • 2017: 5th International Teaching Course on Gastrointestinal Endoscopy, Experimental-Research Center ELPEN, Pikermi, Greece
 • 2019: Yokohama City University Medical Center, Yokohama. Japonsko

 

e-mail: info@kcvl.cz                            Správce obsahu: MUDr.Ilja Tachecí                                Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare