česky / english

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 
Vyhledat   Skip Navigation LinksVýuka a výzkum > Informace - výuka a výzkum

Subkatedra gastroenterologie

Subkatedra gastroenterologie zajišťuje pregraduální výuku gastroenterologie a hepatologie v celém rozsahu v českém i anglickém jazyce. Je také základnou pro postgraduální studium. Subkatedra gastroenterologie je také akreditačním pracovištěm pro atestační přípravu v gastroenterologii. Pracovníci subkatedry se podílejí na přípravě doporučených postupů České gastroenterologické a České hepatologické společnosti ČLS JEP. Z pracoviště vzešla celá řada monografií, učebních textů i publikací v tuzemských a zahraničních časopisech. Významnou činností je také pořádání nebo spolupořádání odborných a vzdělávacích akcí tuzemských (Hradecké gastroenterologické dny, Český gastroenterologický a hepatologický kongres, Májové hepatologické dny aj.) i mezinárodních (Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, Prague Hepatology Meeting, aj.). Mezi nosné výzkumné programy současné hradecké gastroenterologie a hepatologie patří problematika infekce Helicobacter pylori, digestivní endoskopie, Barrettův jícen, portální hypertenze a TIPS, idiopatické střevní záněty a dechové testy. Subkatedra gastroenterologie je řešitelským pracovištěm řady výzkumných úkolů. Důležitou výzkumnou oblastí je experimentální digestivní endoskopie, která nově vznikla díky spolupráci s Ústavem experimentální biofarmacie Akademie věd ČR a Katedrou radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. 

 

Více viz: Endoskopický atlas a Endoskopie


 

Postgraduální studium

V rámci Katedry interních oborů studují členové subkatedry studijní dotorský program:

 • MUDr. Ladislav Douda

 

Významné publikace

Monografie

 • Jurgoš Ľ, Bureš J. Nemoci žaludku, dvanáctníku a Helicobacter pylori. Martin: Osveta, 1998, 148 stran.ISBN 80-8063-006-2
 • Zavoral M, Dítě P, Špičák J, Bureš J a kolektiv: Nové trendy v digestivní endoskopické diagnostice a léčbě. Praha: Grada Publishing, 2000, 316 stran. ISBN 80-7169-999-3
 • Bureš J, Rejchrt S a kolektiv: Vyšetření tenkého střeva a Enteroskopický atlas. Small Bowel Investigation & Atlasof Enteroscopy. Praha: Grada Publishing, 2001, 480 stran. ISBN 80-7169-990-X
 • Hůlek P., Krajina A. et.al Current Practice of Tips. Hradec Králové: Olga Štambergová, 2001.213 s. : ISBN II 840.905
 • Bureš J, Horáček J a kolektiv: Základy vnitřního lékařství. Praha: Galén – Karolinum, 2003, 870 stran.ISBN 80- 7262-208-0
 • Rejchrt S a kolektiv: Prevalence a sociodemografická charakteristika dyspepsie v České republice. Hradec Králové:Nucleus HK, 2005, 100 stran. ISBN 80-86225-77-1
 • Kopáčová M a kolektiv: Využití funkčních dechových testů v gastroenterologii. Hradec Králové: Nucleus HK, 2006,136 stran. ISBN 80-86225-98-4
 • Bureš J a kolektiv: Gastroenterologie 2006. Collectio novissima. Praha: Triton, 2006, 286 stran. ISBN 80-7254-598-1
 • Tachecí I a kolektiv: Kapslová endoskopie. Hradec Králové. Nucleus HK, 2008, 272 stran. ISBN 978-80-87009-45-1
 • Lata J, Bureš J, Vaňásek T, eds. Gastroenterologie. Praha: Galén, 2010, 256 stran. ISBN 978-80-7262-692-2

Publikace v časopise s impact faktorem

 • Bureš J, Horák V, Duben J. Importance of colicinogeny for the course of acute bacillary dysentery. Zbl Bakt Hyg,I. Abt Orig 1979; A 245: 469 – 475.
 • Bureš J, Fixa B, Komárková O, Fingerland A. Non-smoking: a feature of ulcerative colitis. Br Med J 1982; 285 (6339): 440.
 • Fixa B, Komárková O, Zaydlar K, Bureš J, Erben J. Is there an increased risk of colorectal cancer after cholecystectomy? Neoplasma 1985; 32(4): 513 – 517.
 • Bureš J, Horák V, Fixa B, Komárková O, Zaydlar K, Lonský V, Mašurka V. Colicinogeny in colorectal cancer.Neoplasma 1986; 33(2): 233 – 237.
 • Bureš J, Horák V, Burešová E, Fixa B, Komárková O, Hartman M. Colicinogeny in chronic inflammatory bowel disease.Scand J Gastroent 1986; 21(7): 819 – 823.
 • Fixa B, Komárková O, Krejsek J, Nožička Z, Bureš J. Specific cellular immune response in patients with Helicobacter pylori infection. Hepato-Gastroenterology 1990; 37(6): 606 – 607.
 • Sobotka L, Zadák Z, Bureš J, Pidrman V. Influence of rapid amino acid and lipid emulsion administration on gasexchange and resting energy expenditure. Nutrition 1991; 7(3): 200 – 203.
 • Melichar B, Jandík P, Malíř F, Solichová D, Lukeš J, Bureš J, Mergancová J, Vobořil Z. Urinary zinc and copper excretion in cancer patients. Trace Elements in Medicine 1994; 11(2): 73 – 76.
 • Melichar B, Jandík P, Solichová D, Bureš J, Lukeš J, Mergancová J, Vobořil Z. Urinary neopterin excretion incolorectal cancer. Onkologie 1994; 17: 434 – 436.
 • Melichar B, Jandík P, Malíř F, Tichý M, Bureš J, Mergancová J, Vobořil Z. Increased urinary zinc and copperexcretion in colorectal cancer. J. Trace Elements Electrolytes Health Dis. 1994; 8(3 – 4): 209 – 212.
 • Kovářová H, Stulík J, Hochstrasser DF, Bureš J, Melichar B, Jandík P. Two-dimensional electrophoretic study ofnormal colon mucosa and colorectal cancer. Appl. Theoret. Electrophoresis 1994; 4: 103 – 106.
 • Melichar B, Bureš J, Komárková O, Rejchrt S, Fixa B, Karlíček R. Increased gastric juice nitrate is associatedwith biliary reflux and Helicobacter pylori infection. Am. J. Gastroent. 1995; 90(7): 1190 – 1191.
 • Melichar B, Jandík P, Malíř F, Vávrová J, Bureš J, Mergancová J, Vobořil Z. Association between renal tubularcell dysfunction and increased urinary zinc excretion in cancer patients. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 1995; 55:149 – 152.
 • Melichar B, Malířová E, Bureš J, Komárková O, Kolesár J, Rejchrt S, Fixa B. Gastric juice neopterin in Helicobacter pylori infection. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 1995; 10: 335 – 338.
 • Stulík J, Bureš J, Jandík P, Langr F, Kovářová H, Macela A. The different expression of proteins recognized bymonoclonal anti-heat shock protein 70 (hsp 70) antibody in human colonic diseases. Electrophoresis 1997; 18: 625– 628.
 • Malfertheiner P, Mégraud F, O’Morain C, Bell D, Bianchi Porro G, Deltenre M, Forman D, Gasbarrini G, Jaup B,Misiewicz G, Pajares J, Quina M, Rauws E, Andersen L, Arenas Miravé I, Bazzoli F, Berstad A, Bianchi P, BirknerB, Brun J, Buckley M, Bureš J, Butruk E, Cadranel S, Casas Requejo J, Caspary F, Cottrill M, Culhane A, De KosterE, Dítě P, Färkkilä M, Fujioka T, Fukuda T, Glupczynski Y, Hirschl A, Hunt R, Johannessen T, Krejs G, Labenz J,Lamers C, Lind T, McColl K, Nuesch H, O’Donoghue D, Offer G, Peura D, Pombal R, Pounder R, Pretolani P, Rokkas T,Romozinho J, Rune S, Sandelowsky H, Seifert B, Shimoyama T, Sjolund K, Stockbrugger R, Thomson A, Ubaldi E, UngeP, Van Cutsem E, Wadström T, Weber J. Current European concepts in the management of Helicobacter pyloriinfection. The Maastricht Consensus Report. Gut 1997; 41(1): 8 – 13.
 • Stulík J, Kovářová H, Macela A, Bureš J, Jandík P, Langr F, Otto A, Thiede B, Jungblut P. Overexpression of calcium-binding protein calgranulin B in colonic mucosal diseases. Clin. Chim. Acta 1997; 265(1): 41 – 55.
 • McCloy R, Nagengast F, Fried M, Rohde H, Froelich F, Whitwam JInter-national Workshop on Conscious Sedationfor Endoscopy Participants: van der Mersch E, Amarante G, Hashiba K, Bakardjieva S, Smilov I, Mrklic B, PulanicR, Axmann K, Bureš J, Man L, Skálová P, Kruse A, Matzen P, Servin F, Dommerich F-E, Hochberger J, Keller C,Krauel H, Rohde H, Winkler L, Cotev S, Lechtman V, Perel A, Hameeteman W, Otten M, Paczkowski P, Sulek M,Mandaric D, Marenovic T, Milosavgevic T, Ditinjana H, Kocijancic B, Abubakr M, Beit-El Mel N, Boztas G, GavusogluH, Oezden A, Tezal A, Vural M, Yildirim B, Ahluwalia N, Dunk A, Smith C, Whitaker M, Whiteley G. Meeting Report:Conscious sedation for endoscopy. Eur J Gastroent Hepatol 1997; 8: 1233 – 1240.
 • Stulík J, Österreicher J, Koupilová K, Knížek J, Macela A, Bureš J, Jandík P, Langr F, Dědič K, Jungblut PR. Theanalysis of S100A9 and S100A8 expression in matched sets of macroscopically normal colon mucosa and colorectalcarcinoma: the S100A9 and S100A8 positive cells underlie and invade tumor mass. Electrophoresis 1999; 20: 1047 –1054.
 • Beránek M, Bureš J, Palička V, Jandík P, Langr F, Nejedlá E. A relationship between K-ras gene mutations and someclinical and histologic variables in patients with primary colorectal carcinoma. Clin Chem Lab Med 1999; 37: 723 – 727.
 • Stulík J, Koupilová K, Österreicher J, Knížek J, Macela A, Bureš J, Jandík P, Langr F, Dědič K, Jungblut PR.Protein abundance alterations in matched sets of macroscopically normal colon mucosa and colorectal carcinoma. Electrophoresis 1999; 20: 3638 – 3646.
 • Stulík J, Österreicher J, Koupilová K, Knížek J, Bureš J, Jandík P, Langr F, Dědič K, Schäfer BW, Heizmann CW. Differential expression of the Ca2+ binding S100A6 protein in normal, preneoplastic and neoplastic colon mucosa.Eur J Cancer 2000; 36: 1050 – 1059.
 • Ferko A., Leško M., Krajina A., Hůlek P., Rosch J., Rebkin J. Intrahepatic portal vein branches after extrahepatic portal vein occlusion. Experimental study. Hepato-Gastroenterology, 2001, roč. 48, č. 38, s. 475-479. ISSN 0172-6390.
 • Hůlek P., Fejfar T., Vaňásek T., Krajina A., lijík M., Žižka J., Ryška P., Volfová M., Šafka V. Covered stents significantly reduce the incidience of instent stenosis of TIPS – results of RCT in humans. J. Hepatol., 2001, roč. 34, suppl. 1, s. 68-69. ISSN 0168-8278.
 • Dvořák J., Petera J., Papík Z., Melichar B., Vaňásek T., Hůlek P., Jandík P., Mergancová J., Zoul Z., Vacek Z. Transduodenal intraluminal high dose rate brachytherapy in the treatment of carcinomas of the subhepatic region. Hepato-Gastroenterol., 2002, roč. 49(46), č. jul-aug, s. 1045-1047. ISSN 0172-6390.
 • Krajina A., Hůlek P., Lojík M., Chovanec V., Raupach J., Vaňásek T.Stent-grafts in TIPS. Cardiovasc. Inter. Rad., 2002, roč. 25, suppl. 1, s. S61. ISSN 0174-1551.
 • Stulík J, Hernychová L, Porkertová S, Knížek J, Macela A, Bureš J, Jandík P, Langridge JI, Jungblut PR. Proteome study of colorectal carcinogenesis. Electrophoresis 2001; 22: 3019 – 3025.
 • Bureš J, Rejchrt S. Use of an overtube for enteroscopy: depth of insertion. Endoscopy 2002; 34: 347.
 • Rejchrt S, Bureš J. PEG placement by a single physician. Endoscopy 2002; 34: 842.
 • Malfertheiner P, Mégraud F, O’Morain C, Hungin APS, Jones R, Axon A, Graham DY, Tytgat G, Asaka M, Bazzoli F,Birner B, Bureš J, Burette A, Bytzer P, Castro L, Culhane A, de Boer W, De Korwin J, De Koster E, de Wit N,Deltenre M, Dent J, Di Mario F, Dragosics B, Färkkilä M, Forman D, Freston J, Gasbarrini G, Goh K, Graham D,Hameeteman W, Hawkey C, Hirschl A, Hunt R, Jaup B, Kimura K, Kist M, Klotz P, Koletzko S, Kuipers E, Labenz J,Ladas S, Lam SK, Lauritsen K, Lerang F, Lionis C, Loft D, Louw J, McColl K, Mendonca-Santos J, Michetti P,Misiewicz J, Mössner J, Niv Y, Nowak A, Parajés-Garcia J, Pilotto A, Pounder R, Quina M, Rácz I, Rauws E, RodrigoSaez L, Rokkas T, Segal I, Seifert B, Sipponen P, Sjölundh C, Solcia E, Stockbrügger R, Sung J, Surrenti C,Tulassay Z, Unge P, Vaira D, Vakil N, Veldhuyzen van Zanten S, Wadström T. Current concepts in tile management ofHelicobacter infection – The Maastricht 2-2000 Concensus Report. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16: 167 – 180.
 • Pozler O, Neumann D, Voříšek V, Bukač J, Bureš J, Kokstein Z. Development of gastric emptying in prematureinfants. Use of the (13)C-octanoic acid breath test. Nutrition 2003; 19: 593 – 596.
 • Martínek J, Široký M, Plottová Z, Bureš J, Hep A, Špičák J. Treatment of patients with achalasia with botulinumtoxin: a multicenter prospective cohort study. Dis Esophagus 2003; 16: 204 – 209.
 • Stulík J, Hernychová L, Porkertová S, Pozler O, Tučková L, Sanchez D, Bureš J. Identification of new celiacdisease autoantigens using proteomic analysis. Proteomics 2003; 3: 951 – 956.
 • Lata J., Fejfar T., Krechler T., Musil T., Husova I., Senkyrik M., Dolina J., Vanasek T Spontaneus bacterial peritonitis in the Czech republic: prevalence and aetiology. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003; 5(7): 739-743.
 • Rejchrt S, Čermák P, Pavlatová L, Míčková E, Bureš J. Bacteriologic testing of endoscopes after high-leveldisinfection. Gastrointest Endosc 2004; 60: 76 – 78.
 • Rejchrt S, Bureš J, Široký M, Kopáčová M, Slezák L, Langr F. A prospective, observational study of colonicmucosal abnormalities associated with orally administered sodium phosphate for colon cleansing beforecolonoscopy. Gastrointest Endosc 2004; 59: 651 – 654.
 • Rejchrt S, Douda T, Kopáčová M, Široký M, Repák R, Nožička J, Špaček J, Bureš J. Acute esophageal necrosis (blackesophagus): endoscopic and histopathologic appearance. Endoscopy 2004; 36: 1133.
 • Marakhouski Y, Fixa B, Holomán J, Hulek P, Lukas M, Bátovský M, Rumyantsev VG, Grigoryeva G, Stolte M, Vieth M,Greinwald R, Bulgakov AV, Klein KV, Nizov AA, Zlatkina AR, Bures J, Hájek J, Hurych V, Petr P, Procházka V,Barický B, Duris I, Hildebrand T, Kascák M, Pekárková B, Gierend M, Löffler J, Wiegel D. A double-blind dose-escalating trial comparing novel mesalazine pellets with mesalazine tables in active ulcerative colitis. AlimentPharmacol Ther 2005; 21: 133 – 140.
 • Kopáčová M, Bureš J, Voříšek V, Konštacký M, Rejchrt S, Živný P, Douda T, Palička V. Comparison of differentprotocols for 13C-urea breath test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection in healthy volunteers.Scand J Clin Lab Invest 2005; 65: 491 – 498.
 • Froehlich F, Harris JK, Wietlisbach V, Burnand B, Vader JP, Gonvers JJ; EPAGE Study Group. Current sedation andmonitoring practice for colonoscopy: an International Observational Study (EPAGE). Endoscopy 2006; 38: 461 – 469.
 • Burnand B, Harris JK, Wietlisbach V, Froehlich F, Vader JP, Gonvers JJ; EPAGE Study Group. Use, appropriateness,and diagnostic yield of screening colonoscopy: an international observational study (EPAGE). Gastrointest Endosc2006; 63: 1018 – 1026.
 • Melichar B, Bureš J, Dědič K. Anorectal carcinoma after infliximab therapy in Crohn's disease: report of a case. Dis Colon Rectum 2006; 49: 1228 – 1233.
 • Bureš J, Kopáčová M, Koupil I, Voříšek V, Rejchrt S, Beránek M, Seifert B, Pozler O, Živný P, Douda T, KolesárováM, Pintér M, Palička V, Holčík J and the European Society for Primary Care Gastroenterology. Epidemiology ofHelicobacter pylori infection in the Czech Republic. Helicobacter (Blackwell Scientific) 2006; 11: 56 – 65.
 • Kopáčová M, Bureš J, Koupil I et al. Body indices and basic vital signs in Helicobacter pylori positive andnegative persons. Eur J Epidemiol 2007; 22: 67-75.
 • Kopáčová M, Bures J, Vykouril L, Hladík P, Simkovic D, Jon B, Ferko A, Tachecí I, Rejchrt S. Intraoperative enteroscopy. Ten years’ experience at a single tertiarycenter. Surg Endosc 2007; 21: 1111-1116.
 • Kopáčová M, Rejchrt S, Tachecí I, Bureš J. et al. Hyperamylasemia of uncertain significance associated with oral double-balloon enteroscopy. Gastrointest Endoscopy, 2007; 66 (6): 1133-1138
 • Kopáčová M, Rejchrt S, Tyčová V, Belada D, Pintérová Kolesárová M, Bureš J.Tumorous neo-vascularization: a newly recognized endoscopic feature ofintestinal non-Hodgkin lymphoma. Endoscopy 2007 Apr 18; Epub ahead of print.
 • Kopáčová M, Tachecí I, Koudelka J, Králová M, Rejchrt S, Bureš J. A new approach to blue rubber bleb nevus syndrome: the role of capsuleendoscopy and intraoperative enteroscopy. Pediatr Surg Int 2007; 23: 693-697.
 • Rejchrt S, Drahošová M, Kopáčová M, Cyrany J, Douda T, Pintér M, Bureš J.Antilaminariboside and antichitobioside antibodies in inflammatory bowel disease. Folia Microbiol (Praha) 2008; 53(4): 373-376.
 • Bureš J, Kabeláč K, Kopáčová M, Voříšek V, Široký M, Palička V, Rejchrt S. Electrogastrography in patients with Roux-en-Y reconstruction after previous Billroth gastrectomy. Hepato-Gastroenterology 2008; 55(85): 1492-1496.
 • Květina J, Kuneš M, Bureš J, Kopáčová M, Tachecí I, Špelda S, Herout V, Rejchrt S. The use of wireless capsule enteroscopy in a preclinical study: a novel diagnostic tool for indomethacin-induced gastrointestinal injury in experimental pigs. Neuroendocrinology Letters 2008; 29(5): 763-769.
 • Marklová E, Albahri Z, Vaníček H, Dědek P, Vališ M, Kopáčová M, Vávrová V. Genetic variants of transferring in cystic fibrosis. J Inherit Metab Dis 2008; 31: 457-461.
 • Tachecí I, Ryška A, Rejchrt S, Kopáčová M, Hořava V, Bureš J. Spontaneous disintegration of a retained video capsule in a patient with cryptogenic multifocal ulcerous stenosing enteritis: a rare complication. Endoscopy 2008; 40, S02: E104-E105
 • E. Rondonotti, M. Pennazio, E. Toth, P. Menchen, M. E. Riccioni, G. D. De Palma, F. Scotto, D. De Looze, T. Pachofsky, I. Tacheci, T. Havelund, G. Couto, A. Trifan, A. Kofokotsios, R. Cannizzaro, E. Perez−Quadrado, R. de Franchis. Small−bowel neoplasms in patients undergoing video capsule endoscopy: a multicenter European study. Endoscopy 2008; 40 (6): 488 - 495.
 • Kopáčová M, Rejchrt S, Tachecí I, Bureš J. Association of hyperamylasemia and longer duration of peroral double-balloon enteroscopy: present and future – Response. Gastrointest Endoscopy 2008; 68(4): 811-812
 • Rejchrt S, Koupil I, Kopáčová M, Voříšek V, Seifert B, Pozler O, Živný P, Douda T, Palička V, Holčík J, Bureš J, and the European Society for Primary Care Gastroenterology. Prevalence and socio-demographic determinants of uninvestigated dyspepsia in the Czech Republic. Eur J Gastroenterol Hepatol 2008; 20(9): 898-905.
 • Bureš J, Kopáčová M, Květina J, Osterreicher J, Sinkorová Z, Svoboda Z, Tachecí I, Filip S, Spelda S, Kuneš M, Rejchrt S. Different solutions used for submucosal injection influenced early healing of gastric endoscopic mucosal resection in a preclinical study in experimental pigs.Surg Endosc2009; 23(9): 2094-2101.
 • Cyrany J, Pintér M, Tycová V, Krejsek J, Belada D, Rejchrt S,Bures J.Trimodality imaging of colonic lymphoma.Endoscopy2009; 41 Suppl 2: E1-E2.
 • Kopacova M, Tacheci I, Rejchrt S, Bures J.Peutz-Jeghers syndrome: diagnostic and therapeutic approach.World J Gastroenterol2009;15(43):5397-5408
 • Repák R, Rejchrt S, Bártová J, Malířová E, Tyčová V, Bureš J. Endoscopic ultrasonography (EUS) and EUS-guided fine-needle aspiration with cyst fluid analysis in pancreatic cystic neoplasms. Hepato-Gastroenterology 2009; 56(91-92): 629-635
 • Repák R, Rejchrt S, Bártová J, Malířová E, Tyčová V, Bureš J. Diagnostic value of endoscopic ultrasonography (EUS) and EUS-guided fine-needle aspiration (EUS-FNA) with cyst fluid analysis in pancreatic cystic neoplasms. Hepato-Gastroenterology 2009; 56 (91-92): 629-635.
 • Cyrany J, Kopáčová M, Rejchrt S, Hornychová H, Tomsová M, Tyčová V, Ryška A, Bureš J. Puncture and cytology – sufficient for endoscopic diagnosis of pneumatosis cystoides intestinalis? Endoscopy 2009; 41, Suppl 2: E127-E128 (elektronická publikace).
 • Bureš J, Kopáčová M, Květina J, Österreicher J, Šinkorová Z, Svoboda Z, Tachecí I, Filip S, Špelda S, Kuneš M, Rejchrt S. Different solutions used for submucosal injection influenced early healing of gastric endoscopic mucosal resection in a preclinical study in experimental pigs. Surg Endoscopy 2009; 23(9): 2094-2101.
 • Kopáčová M, Tachecí I, Rejchrt S, Bureš J. Peutz-Jeghers syndrome: Diagnostic and therapeutic approach. World J Gastroenterol 2009; 15(43): 5397-5408.
 • Kunes M, Kvetina J, Bures J. Type and distribution of indomethacin-induced lesions in the gastrointestinal tract of rat. Neuro Endocrinol Lett 2009; 30, Suppl 1: 96-100.
 • Tacheci I, Kvetina J, Bures J, Österreicher J, Kunes M, Pejchal J, Rejchrt S, Spelda J, Kopáčová M. Wireless capsule endoscopy in non-steroidal anti-inflammatory drugs induced enteropathy in pigs. Dig Dis Sci 2009. Epub ahead of print December 16, 2009. DOI 10.1007/s10620-009-1066-z.
 • Kopáčová M, Tachecí I, Květina J, Bureš J, Kuneš J, Špelda S, Tyčová V, Svoboda Z, Rejchrt S. Wireless video capsule enteroscopy in preclinical studies: methodical design of its applicability in experimental pigs. Digest Dis Sci 2010; 55(3): 626-630.
 • Kopáčová M, Vykouřil L, Vacek Z, Tyčová V, Bártová J, Rejchrt S, Bureš J. Inverted Meckel’s diverticulum with ectopic pancreatic tissue as a source of severe gastrointestinal bleeding. J Gastrointest Surg 2010; 14(3): 578-581.
 • Reinisch W, Angelberger S, Petritsch W, Shonova O, Lukas M, Bar-Meir S, Teml A, Schaeffeler E, Schwab M, Dilger K, Greinwald R, Mueller R, Stange EF, Herrlinger KR; International AZT-2 Study Group: Reinisch W, Prinz G, Angelberger S, Teml A, Harrer ML, Schweiger K, Petritsch W, Jahnel J, Wenzl H, Brunner H, Tillinger W, Mittischek K, Knoflach P, Kirchgatteter A, Haas T, Datz C, Doppelmayr H, Lukas M, Bortlik M, Serclova Z. Antos Z, Dosedel J, Vavra J, Mudr R, Benes Z, Kohout P, Konecny M, Gregar J, Fabian J, Sillinger P, Hajek J, Bok R, Zboril V, Prokopova L, Shonova O, Novakova M, Bures J, Douda T, Stange EF, Fellermann K, Herrlinger K, Andus T, Barth C, Schnabel D, Metter K, Frölich B, Bar-Meir S, Dotan I, Rosner G, Becker SA, Konikoff F, Naftali T, Pagel A, Rauchwerger A, Goldin E, Israeli E, Ulitsky J, Fich A, Odes S. Azathioprine versus mesalazine for prevention of postoperative clinical recurrence in patients with Crohn's disease with endoscopic recurrence: efficacy and safety results of a randomised, double-blind, double-dummy, multicentre trial. Gut 2010; 59(6):752-759.
 • Kopáčová M, Tachecí I, Rejchrt S, Bártová J, Bureš J. Double balloon enteroscopy and acute pancreatitis World J Gastroenterol 2010; 16(19): 2331-2340.
 • Cyrany J, Kopáčová M, Rejchrt S, Jirkovský V, Al-Tashi M, Bureš J. Gastric arterial bleeding secondary to chronic occlusion of the splenic artery (with video). Gastrointest Endosc 2010; 71(7): 1335.
 • Kopáčová M, Bureš J, Ferko A, Tachecí I, Rejchrt S. Comparison of intra-operative enteroscopy and double balloon enteroscopy in the diagnosis and treatment of Peutz-Jeghers syndrome. Surg Endosc 2010; 24(8): 1904-1910.
 • Bureš J, Cyrany J, Kohoutová D, Förstl M, Rejchrt S, Květina J, Voříšek V, Kopáčová M. Small intestinal bacterial overgrowth syndrome. World J Gastroenterol 2010; 16(24): 2978-2990.
 • Martínek J, Hlavová K, Závada F, Seifert B, Rejchrt S, Urban O, Zavoral M. “A surviving myth” – corticosteroids are still considered ulcerogenic by a majority of physicians. Scand J Gastroenterol 2010; 45(10): 1156-1161.
 • Vošmik M, Petera J, Sirák I, Hodek M, Paluška P, Doležal J, Kopáčová M. Technological advances in radiotherapy for esophageal cancer. World J Gastroenterol 2010; 16(44): 5555-5564.
 • Kuneš M, Květina J, Maláková J, Bureš J, Kopáčová M, Rejchrt S. Pharmacokinetics and organ distribution of fluorescein in experimental pigs: an input study for confocal laser endomicroscopy of the gastrointestinal tract. Neuro Endocrinol Lett 2010; 31, Suppl 2: 57-61.
 • Bureš J, Šmajs D, Květina J, Förstl M, Šmarda J, Kohoutová D, Kuneš M, Cyrany J, Tacheci I, Rejchrt S, Lesná J, Voříšek V, Kopáčová M. Bacteriocinogeny in experimental pigs treated with indomethacin and Escherichia coli Nissle. World J Gastroenterol 2011; 17(5): 609-617.
 • Bartova J, Bures J, Podhola M, Rejchrt S, Tacheci I, Kopacova M. Endoscopic treatment of a giant pedunculated angiolipofibroma of the distal duodenum. Endoscopy. 2011;43 Suppl 2 UCTN:E96-7.
 • Lata J, Juránková J, Kopáčová M, Vítek P. Probiotics in hepatology. World J Gastroenterol 2011, 011 Jun 28;17(24):2890-6.
 • Rejchrt S, Kopáčová M, Brožik J, Bureš J. Bio-degradable stents for the treatment of benign small and large intestinal stenoses. Endoscopy 2011, 2011 Oct;43(10):911-7.
 • Bureš J, Pejchal J, Květina J, Tichý A, Rejchrt S, Kuneš M, Kopáčová M. Morphometric analysis of the porcine gastrointestinal tract in a 10-day high-dose indomethacin administration with or without probiotic bacteria Escherichia coli Nissle 1917. Hum Exp Toxicol 2011, Dec;30(12):1955-62.
 • Kuneš M, Květina J, Kholová D, Bureš J, Tláskalová-Hogenová H, Pavlík M. Absorption kinetics of 5-aminosalicylic acid in rat: influence of indomethacin-induced gastrointestinal lesions and Escherichia coli Nissle 1917 medication. Neuro Endocrinol Lett 2011, 2011;32 Suppl 1:46-52.
 • Tachecí I, Květina J, Kuneš M, Varayil JE, Ali SM, Pavlík M, Kopáčová M, Rejchrt S, Bureš J, Pleskot M. Electrogastrography in experimental pigs: the influence of gastrointestinal injury induced by dextran sodium sulphate on porcine gastric erythromycin-stimulated myoelectric activity. Neuro Endocrinol Lett 2011, 2011;32 Suppl 1:131-6.
 • Tacheci I, Devière J, Kopacova M, Douda T, Bures J, Van Gossum A. The importance of upper gastrointestinal lesions detected with capsule endoscopy in patients with obscure digestive bleeding. Acta Gastroenterol Belg. 2011 Sep;74(3):395-9. 
 • Bures J, Rejchrt S, Tachecí I, Cyrany J, Fejfar T, Douda T, Kopácová M. Endoscopy simulator for training in digestive endoscopy]. Cas Lek Cesk. 2012;151(1):9-12. 
 • Bureš J, Kopáčová M, Koupil I, Seifert B, Skodová Fendrichová M, Spirková J, Voříšek V, Rejchrt S, Douda T, Král N, Tachecí I.Significant decrease in prevalence of Helicobacter pylori in the Czech Republic. World J Gastroenterol. 2012 Aug 28;18(32):4412-8.
 • Cyrany J, Repak R, Douda T, Fejfar T, Rejchrt S. Cannulotome introduced via a percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) tube--new technique for release of a buried bumper. Endoscopy. 2012;44 Suppl 2 UCTN:E422-3.
 • Dulícek P, Bártová J, Beránek M, Maly J, Pecka M. The purple toe syndrome in female with factor v leiden mutation successfully treated with enoxaparin. Clin Appl Thromb Hemost. 2013 Jan;19(1):100-2.
 • Tachecí I, Květina J, Kuneš M, Pavlík M, Kopáčová M, Černý V, Rejchrt S, Varayil JE, Bureš J. The effect of general anaesthesia on gastric myoelectric activity in experimental pigs. BMC Gastroenterology 03/2013; 13(13):48
e-mail: info@kcvl.cz                            Správce obsahu: MUDr.Ilja Tachecí                                Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare