česky / english

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 
Vyhledat   Skip Navigation LinksPrezentace a přednášky > 34. České a Slovenské endoskopické dny

34. České a Slovenské endoskopické dny

34. České a Slovenské endoskopické dny

 1. Aabakken L. – Antiplatelets agents and related issues in therapeutic endoscopy
 2. Beneš J. - Změny indikací rázových vln a ursodeoxycholové kyseliny u cholelitiázy
 3. Bureš J. – Endoskopický simulátor pro výuku digestivní endoskopie
 4. Cyrany J. – Endoskopická léčba komplikací perkutánní endoskopické gastrostomie
 5. Černoch J. - Cholangioskopie – zkušenosti s netypickým přístrojem
 6. Drábek J. (přednáší Šťovíček J.) - Endoskopický uzávěr dehiscence anastomózy
 7. Falt P. - Alternativní kolonoskopické techniky zvyšující komfort pacienta – vlastní zkušenosti
 8. Ferko A. (přednáší Örhalmi J.) - Karcinom rekta: současný pohled na hodnocení radikality operačního výkonu
 9. Hajer J. - Endoskopická terapie těžké chronické pankreatitidy
 10. Hrčka R. - Naše zkušenosti se zavedením Danišova stentu při stavění krvácení z jícnových varixů
 11. Hucl T. - Zánětlivá odpověď v transluminální endoskopii v závislosti na místě vstupu
 12. Huorka M. - Vzácné příčiny malasimilačního syndromu
 13. Jurgoš L. – Etické a právní principy v gastrointestinální endoskopii v ČR a SR
 14. Kaščák P. – Cizí tělesa v gastrointestinálním traktu
 15. Keil R. (přednáší Šťovíček J.) – Diagnostika biliárních vývojových vad u dětí
 16. Kianička B. - Využití jednobalónkové enteroskopie při ERCP u pacientů s Roux-Y hepatikojejunoanastomózou
 17. Kliment M. - Cytologická, biochemická a K-RAS analýza aspirátu cyst pankreatu v diagnostice neoplázie
 18. Kojecký V. – Prevence pankreatitidy po ERCP
 19. Kopáčová M. – Endoskopická slizniční resekce
 20. Kunčák B. - Endoskopická léčba krvácení z gastrických varixů s využitím cyanoakrylátu
 21. Lukáš M. – DALM léze u idiopatických střevních zánětů
 22. Mareš K. – Endosonografie pankreatu
 23. Martínek J. – Eosinofilní esofagitida
 24. Martínek J. – Perorální endoskopická myotomie - experimentální zkušenosti
 25. Mikoviny Kajzrlíková I. – Ezofagogastroduodenoskopie neovlivňuje endoskopický obraz laryngu
 26. Mlkvý P. – Fotodynamická terapie Barrettova jícnu
 27. Štirand P. – Transgastrická drenáž pankreatické nekrózy
 28. Tachecí I. – Pilovité léze tračníku
 29. Urban O. – Lokální reziduální neoplázie po endoskopické léčbě LST tumorů
 30. Veselíny E. - Léčba achalázie – současný přístup a vlastní zkušenosti
 31. Vítek P. - Laryngeální a hypofaryngeální nálezy při rutinní ezofago-gastroskopii
 32. Záň J. – Drenáž pankreatických pseudocyst pod EUS kontrolou
 33. Zavoral M. – Obtížná choledocholithiáza
e-mail: info@kcvl.cz                            Správce obsahu: MUDr.Ilja Tachecí                                Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare